Luknapi.jpg
www.luknapi.cz

Mgr. Lukáš Hálek


Duchovní praxe, celistvá osobnost, nauky růstu vědomí

„Není nic
přirozenějšího,
v životě člověka,
než meditace“
Luk_medituje.jpg
„Boha vzívající
Rebel – Had –
vyzívající
Bohém – Sebe
vyslyšící
Básník – Rýmy
vytvářící
Mudrc – Perly
dávající“
Kolaz.jpg

Drahé lidské bytosti!


Volba hlavy státu byla příznačnou ukázkou hodnotové úrovně dnešní většinové společnosti. Jaké leadry generuje? Jakou úroveň vědomí zastupují? Představují se nám osobnosti, jejichž pojetí člověka a světa více méně nepřesahuje hmotnou sféru. Presidentem musí být duchovně nejvyspělejší bytost daného státu. Potom je garantem osvícených idejí, zohledňování celku, morální autoritou a vzorem hodný následování. V neposlední řadě potom vizionář. Tedy člověk, který naviguje svou zemi v souladu s jeho evolučním předurčením. V společenskohistorickém kontextu je vždy jeden hlavní směr pokrokový a další jsou dekadentní, úpadkové. Ti, kteří odmítnou pracovat na svém vědomí a spirituálním rozvoji, nakonec zůstanou vzadu. Naproti tomu ti, kteří příslušnými cvičeními rozšiřují a posilují ducha, jsou trendy. A budou určovat směřování planety Země v dobrém slova smyslu do věku všesměrné prosperity a harmonie – satja jugy.

1. Nevědomí - fyzické tělo je pozemský Chrám pro Duši, nezbytná základna

pro seberealizaci.

2. Podvědomí – city jsou životodárnou energií pro transformaci nižšího

na vyšší.

3. Ego – prostřednictvím mysli si uvědomujeme vlastní individuum, potřeby

a motivace, možnosti volby.

4. Láska – „Já“ je hranicí na cestě mezi fyzickým a duchovním, branou k Duši.
5. Inspirace – pomáhá vyjádřit a dát formu tomu co do člověka sestupuje

z božských sfér, prožít život tvořivě.

6. Intuice – nás vede Za čas a prostor.
7. Inteligence – moudrým se stává ten, kdo porozumí pravému lidskému

poslání, kdo hledá nebo poznal Pravdu.

Celistvá osobnost, systém jenž zde prezentuji, se rodí z nejniternějších potřeb člověka. Má univerzální povahu, neboť zahrnuje všechny oblasti života, žádnou nevynechává. Koncepci můžeme využít v případě, že chceme zapracovat na celé naší osobnosti, ale i v případě, že se snažíme vylepšit nějakou svoji vlastnost, či vyřešit konkrétní problém, v neposlední řadě máme potřebu růstu či změny. Je tedy možné zvolit jak komplexní přístup, nebo pokračovat po stupních krok za krokem. Pokud pociťujeme potřebu osobního vývoje, nejdůležitější je začít. A to tady a teď. Odkládáním jen promarňujeme šanci a ztrácíme drahocenný čas.

Sri_Chinmoy.jpg, 9,6kB


Osho.jpg, 115kB


Rudolf_Steiner.jpg, 43kB
webmaster