Luknapi.jpg
www.luknapi.cz

Mgr. Lukáš Hálek


Duchovní praxe, celistvá osobnost, nauky růstu vědomí

„Není nic
přirozenějšího,
v životě člověka,
než meditace“
Luk_medituje.jpg
„Boha vzívající
Rebel – Had –
vyzívající
Bohém – Sebe
vyslyšící
Básník – Rýmy
vytvářící
Mudrc – Perly
dávající“
Kolaz.jpg

Lidské bytosti toužící po sjednocení!

Hmotný svět je založený na dualitě! A tak zlo kráčí bok po boku s dobrem. Dnes má na vrch jedna strana, zítra druhá. V kole života se stále střídají ve svém projevení polarity doplňkových kvalit. Zážitkům blaženosti tak předchází porozumění utrpení. Jedním z důvodů existence zla je naučit nás samostatnosti – osvobodit nás. Až urputnější životní krize nás postaví do nutnosti činit zásadní změny k lepšímu. Brát zřetel na naše tělo, jeho zdraví, naší psychiku a její rovnováhu a konečně na kultivaci ducha. Díky tomu rostou naše morální kvality. A s růstem morálních kvalit se i zvyšuje naše odolnost vůči nejrůznějším potěšením. Závislost na tužbách klesá. A tím, jak jsme méně závislí, v opozici vítězí naše samostatnost – svoboda. Potom nás už tak snadno někdo či něco nestáhne dolů. Nenecháme se ovlivnit. Naše podstata to nepřipustí a to i za cenu nějakého nepohodlí, nepopularity, nebo osobních obtíží. Získáme náchylnost činit správná rozhodnutí. Díky tomu můžeme být pilířem pro svoje okolí a ostatní. Takže tím jak se učíme sami, učíme mimoděk i druhé, kteří s námi přijdou do styku. Kruh se uzavírá. Nejprve jsme studovali u těch vyspělejších a nyní zkušenost vracíme zpět. A o tom je cesta!

1. Nevědomí - fyzické tělo je pozemský Chrám pro Duši, nezbytná základna

pro seberealizaci.

2. Podvědomí – city jsou životodárnou energií pro transformaci nižšího

na vyšší.

3. Ego – prostřednictvím mysli si uvědomujeme vlastní individuum, potřeby

a motivace, možnosti volby.

4. Láska – „Já“ je hranicí na cestě mezi fyzickým a duchovním, branou k Duši.
5. Inspirace – pomáhá vyjádřit a dát formu tomu co do člověka sestupuje

z božských sfér, prožít život tvořivě.

6. Intuice – nás vede Za čas a prostor.
7. Inteligence – moudrým se stává ten, kdo porozumí pravému lidskému

poslání, kdo hledá nebo poznal Pravdu.

Celistvá osobnost, systém jenž zde prezentuji, se rodí z nejniternějších potřeb člověka. Má univerzální povahu, neboť zahrnuje všechny oblasti života, žádnou nevynechává. Koncepci můžeme využít v případě, že chceme zapracovat na celé naší osobnosti, ale i v případě, že se snažíme vylepšit nějakou svoji vlastnost, či vyřešit konkrétní problém, v neposlední řadě máme potřebu růstu či změny. Je tedy možné zvolit jak komplexní přístup, nebo pokračovat po stupních krok za krokem. Pokud pociťujeme potřebu osobního vývoje, nejdůležitější je začít. A to tady a teď. Odkládáním jen promarňujeme šanci a ztrácíme drahocenný čas.

Sri_Chinmoy.jpg, 9,6kB


Osho.jpg, 115kB


Rudolf_Steiner.jpg, 43kB
webmaster