Luknapi.jpg
www.luknapi.cz

Mgr. Lukáš Hálek


Duchovní praxe, celistvá osobnost, nauky růstu vědomí

„Není nic
přirozenějšího,
v životě člověka,
než meditace“
Luk_medituje.jpg
„Boha vzívající
Rebel – Had –
vyzívající
Bohém – Sebe
vyslyšící
Básník – Rýmy
vytvářící
Mudrc – Perly
dávající“
Kolaz.jpg

Drahé lidské bytosti!

Olympijské hry lze dnes považovat za jediný svátek všeho lidstva. Je to setkání mnohých národů na sportovním poli. Sice se jedná o soutěžení, nicméně v souladném duchu. Sport tak bezesporu předběhl svou kulturností ostatní sféry mezinárodního společenského soužití a to i přes některá úskalí, která jej dosud doprovází (užívání nedovolených podpůrných prostředků, mediální tlak na výsledky, byznys TV práv, odchylky v soudcování). Obecně lze však říci, že rozmanitá klání sportovců se nesou v duchu fair play, úcty k soupeřům, ale i vzájemné přejícnosti. V podstatě se olympijské hry staly návodem pro soužití lidstva v celkovém měřítku. Jednotná pravidla soutěží vytvářejí přehlednost, rovné podmínky a funkčnost. Prohřešky se řeší bezprostředně a podle předem dohodnutých stanov.

Zatímco ve společnosti, pokud si např. určitá menšina začne v rámci většiny vytvářet zákony vlastní a tento fakt je tolerován, celek se stává nefunkčním a ocitá se v destrukci. Ve sportu ani v životě nelze totiž prosperovat v rámci dvojakého uplatňování pravidel.

1. Nevědomí - fyzické tělo je pozemský Chrám pro Duši, nezbytná základna

pro seberealizaci.

2. Podvědomí – city jsou životodárnou energií pro transformaci nižšího

na vyšší.

3. Ego – prostřednictvím mysli si uvědomujeme vlastní individuum, potřeby

a motivace, možnosti volby.

4. Láska – „Já“ je hranicí na cestě mezi fyzickým a duchovním, branou k Duši.
5. Inspirace – pomáhá vyjádřit a dát formu tomu co do člověka sestupuje

z božských sfér, prožít život tvořivě.

6. Intuice – nás vede Za čas a prostor.
7. Inteligence – moudrým se stává ten, kdo porozumí pravému lidskému

poslání, kdo hledá nebo poznal Pravdu.

Celistvá osobnost, systém jenž zde prezentuji, se rodí z nejniternějších potřeb člověka. Má univerzální povahu, neboť zahrnuje všechny oblasti života, žádnou nevynechává. Koncepci můžeme využít v případě, že chceme zapracovat na celé naší osobnosti, ale i v případě, že se snažíme vylepšit nějakou svoji vlastnost, či vyřešit konkrétní problém, v neposlední řadě máme potřebu růstu či změny. Je tedy možné zvolit jak komplexní přístup, nebo pokračovat po stupních krok za krokem. Pokud pociťujeme potřebu osobního vývoje, nejdůležitější je začít. A to tady a teď. Odkládáním jen promarňujeme šanci a ztrácíme drahocenný čas.

Sri_Chinmoy.jpg, 9,6kB


Osho.jpg, 115kB


Rudolf_Steiner.jpg, 43kB
webmaster