Luknapi.jpg
www.luknapi.cz

Mgr. Lukáš Hálek


Duchovní praxe, celistvá osobnost, nauky růstu vědomí

„Není nic
přirozenějšího,
v životě člověka,
než meditace“
Luk_medituje.jpg
„Boha vzívající
Rebel – Had –
vyzívající
Bohém – Sebe
vyslyšící
Básník – Rýmy
vytvářící
Mudrc – Perly
dávající“
Kolaz.jpg

Drahé lidské bytosti!

V meditaci prožíváme vše intenzivněji. Dobrá meditace násobí naše sebeuvědomění proti běžnému standardu v betě minimálně 60x. Pro ilustraci - Vaše 24 minutová meditace odpovídá tomu, jaké zkušenosti udělá nevědomý člověk za celý den. Proto je meditace jedinečná metoda osobního růstu. Intenzita života při ní graduje. Aniž bychom kvůli tomu museli někam chodit. Stačí, pokud si během dne najdeme jakoukoli chvilku pro sebe. A zaměříme pohled do vlastního nitra. Počítá se každý vědomý nádech, jakékoli upřímné a oduševnělé ztotožnění s Celkem. Vyššímu Já se můžeme odevzdat kdykoli a kdekoli, nebo se v tomto stavu nacházet stále. Naproti tomu veškeré vnější činnosti mají bez duchovní praxe jalovou povahu. Jsou povrchní, plytké a nudné. Stálé opakování téhož. Obyčejné stárnutí.

Najděte odvahu a přijměte výzvy plynoucí z bytostné podstaty. Odměnou pak nebude pouhá změna fasády, nýbrž vystavění nového domu od základů. Rozpouštění karem a prohloubené sebepoznání. A přirozeně větší intenzita všeho, co v životě děláte.

1. Nevědomí - fyzické tělo je pozemský Chrám pro Duši, nezbytná základna

pro seberealizaci.

2. Podvědomí – city jsou životodárnou energií pro transformaci nižšího

na vyšší.

3. Ego – prostřednictvím mysli si uvědomujeme vlastní individuum, potřeby

a motivace, možnosti volby.

4. Láska – „Já“ je hranicí na cestě mezi fyzickým a duchovním, branou k Duši.
5. Inspirace – pomáhá vyjádřit a dát formu tomu co do člověka sestupuje

z božských sfér, prožít život tvořivě.

6. Intuice – nás vede Za čas a prostor.
7. Inteligence – moudrým se stává ten, kdo porozumí pravému lidskému

poslání, kdo hledá nebo poznal Pravdu.

Celistvá osobnost, systém jenž zde prezentuji, se rodí z nejniternějších potřeb člověka. Má univerzální povahu, neboť zahrnuje všechny oblasti života, žádnou nevynechává. Koncepci můžeme využít v případě, že chceme zapracovat na celé naší osobnosti, ale i v případě, že se snažíme vylepšit nějakou svoji vlastnost, či vyřešit konkrétní problém, v neposlední řadě máme potřebu růstu či změny. Je tedy možné zvolit jak komplexní přístup, nebo pokračovat po stupních krok za krokem. Pokud pociťujeme potřebu osobního vývoje, nejdůležitější je začít. A to tady a teď. Odkládáním jen promarňujeme šanci a ztrácíme drahocenný čas.

Sri_Chinmoy.jpg, 9,6kB


Osho.jpg, 115kB


Rudolf_Steiner.jpg, 43kB
webmaster