Luknapi.jpg
www.luknapi.cz

Mgr. Lukáš Hálek


Duchovní praxe, celistvá osobnost, nauky růstu vědomí

ENERGIE

Zdroje energie jsou vnější a vnitřní. Abychom udrželi vitalitu fyzického těla musíme jíst, pít a dýchat. Potrava je důležitá pro tkáňovou výstavbu, tekutiny zase pro funkci organismu. Zatímco potravu a tekutiny můžeme přijímat o své vůli, dýchání se děje automaticky. Tělo dýchá samo například i v době hlubokého spánku, či kómatu. Dech můžeme zadržet pouze na omezenou dobu. Vnitřní zdroj energie je dnes pro většinu lidí utajen. Znají ho ti, kteří praktikují meditaci, nebo mají jasnovidné zkušenosti. Energie prapodstaty udržuje celý systém člověka v chodu po celý život až do posledního výdechu. Bez jídla přežijeme několik týdnů, bez vody několik dní, bez vnitřního zdroje ani zlomek sekundy. Veškeré bytí  prvotně existuje díky této energii. S energií je úzce spjato dýchání. Dýchání je proces, který se projevuje ve fyzickém těle, ale má bezprostřední návaznost a hluboký vztah ke zdroji vnitřní energie. Životní energie se ve východní tradici nazývá prána. Prána udržuje všechny bytosti při životě. Prána proudí celým tělem mnohými kanály, tzv. nádí. Tři z nich se označují jako hlavní. Jsou to šušumna, ida a pingala. Tyto dráhy jsou spojeny s páteří. Šušumna je centrální pránický kanál, ida je poněkud vlevo, pingala vpravo. Šušumna se aktivuje výdechem, ida a pingala nádechem. Ida je spojena s ženským elementem, s energí jin a dechem levé nosní dírky. Pingala zastupuje mužský element, jang a má spojení s pravou nosní dírkou. Tam kde se nádí setkávají nalézáme čakry. Čakry jsou kruhová energetická centra zastupující určitou kvalitu.

Prána, která proudí nádími a koncentruje se v čakrách, je tak vnitřním zdrojem energie. Vnějším zdrojem energie jsou potrava a tekutiny. Dýchání je spojnicí mezi vnějším a vnitřním prožitkem a základem pro vědomé využití vnitřní energie.

Energie má jednotný prapůvodní zdroj. V těle člověka se prosazuje jako sexuální síla. Tato životní síla je rozhodujícím motorem na cestě člověka vpřed. Zdravý jedinec je trvale pod sexuálním tlakem a tím je nucen neustále vyvíjet nějaké úsilí. Buď pro uspokojení nejrůznějších potřeb, také k jejich potlačení, neboť nemohou být většinou okamžitě naplněny. Tím roste lidské uvědomění smyslu života. Zprvu se jedná o biologické zájmy elementárně pudového rázu (jídlo, teplo, spánek). Na dalším stupni vývoje si člověk hledá sexuálního partnera, což je mnohdy spjato se založením rodiny. Koho neuspokojí pouze sexuální život, zaměří své úsilí k dosažení společenského uplatnění a postavení, buduje kariéru. Další stupeň je altruistická činnost. Díky ní člověk poprvé nesobeckým konáním přesahuje rozměr „malého já“. Vyšší stupeň uplatnění sexuální energie je náboženská oddanost a vznešené dílo tvůrčí činnosti. Zde je postupně opouštěna motivace čistě pozemského hmotného rázu. V meditaci, ve vizích a jasnovidném nazírání okultních skutečností pak lidská bytost přesahuje sféru mysli a fyzického těla. Vstupuje do duchovních světů. Nejvyšší využití sexuální síly je splynutí s energií prapodstaty – dosažením vysokých stavů vědomí – samádhi a nakonec osvícení.

Energie, kterou má každý k dispozici, se tak dá na pouti od pomíjivého k nepomíjivému využít pro uspokojování různých osobních potřeb, či k rozvoji vlastní spirituality. Energie v těle člověka buď sestupuje dolu a je vyžívána sexuálním pudem a ztrácena v sexuálním vyvrcholení. Směřuje li vzhůru k duchovní transformaci, může být použita pomocí kundalini k rozvoji lidského vědomí a k naplnění božství na planetě Zemi.

Nádí

nadi.png
   Hlavní čakry:

1. Muladhara
   (čakra kořene)
Je zdrojem prapůvodní energie, životní síly, léčení, neprožité karmy.

2. Svadhistana
   (čakra sakrální)
Její rozvoj umožňuje překonání nižší přirozenosti a tužeb, jejími projevy jsou optimizmus, sympatie každého a ke každému, emoční vyváženost.

3. Manipura
   (čakra solar plexu)
Je to centrum překonání utrpení a strachu z fyzické smrti. Zde se rozhoduje o takových reakcích jako je útok, útěk, nebo vyrovnaný postoj a přiměřené sebeuplatnění.

4. Anahata
   (čakra srdce)
Z této čakry pocházejí prožitky jednoty, má zde původ altruizmus, nezištnost, soucit a nesobecká láska. Zde získáváme pochopení „Kdo jsme“.

5. Višudha
   (čakra hrdla)
Je to čakra sebevyjádření. Míra rozvoje této čakry zcela určuje jakou úroveň, hodnotu a hloubku má to co chceme sdělit nějakým vyjadřovacím prostředkem.

6. Adžna
   („Třetí oko“)
Skrývá neomezenou okultní a duchovní sílu. Je zdrojem intuice, moudrosti a porozumění životu. Otevřenou adžnou lze spatřit minulost i budoucnost.

7. Sahasrara
   (čakra korunní)
Je centrum osvícení, vševědoucnosti a všemohoucnosti. Je to čakra nejvyšší a proto je zároveň i řídícím centrem pro ostatní čakry a tím i celou bytost.
webmaster