Luknapi.jpg
www.luknapi.cz

Mgr. Lukáš Hálek


Duchovní praxe, celistvá osobnost, nauky růstu vědomí

„Není nic
přirozenějšího,
v životě člověka,
než meditace“
Luk_medituje.jpg

PŘEDSTAVENÍ


Jméno LUKNAPI se skládá z mého křestního jména (Lukáš - Luk) a duchovního principu indiánského národa Černonožců (Napi). Luk symbolizuje můj vnější běžný život, tak jak jej mohou pozorovat i ostatní. Obsahuje všechny role, které je potřeba hrát, abych mohl fungovat ve společnosti. Lukáš je tedy jméno, jež jsem dostal od rodičů, když jsem přišel na tento svět. Mám ho rád, ale nevztahuje se k mé osobě, nijak mě nevyjadřuje. Slouží pouze jako společenské označení.

Přízvisko Napi vychází z mojich kořenů, zvolil jsem jej záměrně. Plně vyhovuje mému naturelu všestrannosti a úplnosti. Napi je v tradičním pojetí totožný s Bohem, neboli osvícenou bytostí. Nicméně zahrnuje v sobě i učitele, tvůrce, prapůvod člověka, vůdce ale i taškáře, blázna, snílka a vizionáře. Napi je tedy především ta část mojí bytosti zodpovědná za vnitřní život a jeho směřování. Zahrnuje to, co se děje pod povrchem a co druzí většinou nemohou spatřit. V celkovém kontextu tak symbolicky vyjadřuje přerod mé osobnosti od nevědomého Luka k výšinám duchovní bytosti Napiho. Luknapi je tak pojítkem mezi světským, formou a spirituálním, bez formy.osobní růst:
Od roku 1997 intenzivní praktikování meditace a kundalini jógy.

záliby:
Běh (PIM KING 7x zaběhnutý Pražský mezinárodní marathon), plavání, fotbal, turistika, příroda, knihy, hudba (kytara, klávesy, poslech), umění, čaj.

tvůrčí umělecká činnost:
Psaní hudebních textů a básní, komponování a aranžování hudby, malování, fotokoláže.


Propaguji rozvoj člověka ve všech směrech a to tady a teď. Svůj hlavní příspěvek spatřuji v oblasti vědomí.


„Uskutečňujte růst svého vědomí! Rozpětí Vašeho vědomí je to jediné, co Vám nakonec zůstane. Ostatní pomine, zmizí, zklame Vás.“


Za hlavní metodu růstu považuji meditaci.

Některá fota z mé životní cesty:

Tvůrce.jpg
Tvůrce
Učitel.jpg
Učitel (ZŠ Braňany)
Marathonec.jpg
Marathonec
Dělník
Dělník
Mystik.jpg
Mystik
Obsah stránek tvořím zásadně na základě osobních znalostí
a zkušeností, které jsem získal z meditací
a okultních prožitků.

Na své cestě mám tři hlavní průvodce
z jejichž odkazu čerpám:
Sri Chinmoy
– učitel mé Duše, Osho
– v tomto životě mě přivedl
k meditaci,
Rudolf Steiner
– můj zprostředkovatel světových mystérií.

Rovněž vycházím
z vlastních kořenů, především pak
z tradic
a spirituality indiánského národa Černonožců
a z dalších starobylých zdrojů.
V neposlední řadě pak z toho, co přináší tento život.
webmaster