Luknapi.jpg
www.luknapi.cz

Mgr. Lukáš Hálek


Duchovní praxe, celistvá osobnost, nauky růstu vědomí

„Není nic
přirozenějšího,
v životě člověka,
než meditace“
Luk_medituje.jpg
„Boha vzívající
Rebel – Had –
vyzívající
Bohém – Sebe
vyslyšící
Básník – Rýmy
vytvářící
Mudrc – Perly
dávající“
Kolaz.jpg

SDÍLENÍ

Sdílení je nejpřirozenější způsob komunikace lidské bytosti se svým okolím. S ostatními se podělíme o to, kým ve skutečnosti jsme, jak se prožíváme, co je naší niternou potřebou a zkušeností. Sdílení má daleko k agresivnímu prosazování vlastních názorů. Odezvou je naopak esence vděčnosti, že se našel někdo s kým bylo možno sdílet. Že došlo k vyladění se na stejnou notu. To je rovněž smyslem těchto stránek, které vycházejí z reality toho co jsem prozatím poznal při objevování vlastní osobnosti. V ideálním případě nauky zde předkládané mohou sloužit jako inspirace pro všechny, kteří se zajímají o člověka nikoli pouze z vnějšku. Předně pro ty, kteří porozuměli faktu, že pravda je neodmyslitelně zakotvená bezprostředně uvnitř každého z nás. A tam jí také míní odhalit. Pro zlepšení poměrů na planetě je třeba stvořit meditativní lidstvo. A k tomu mají přispět i tyto stránky. Totiž pomoci lidem vstoupit právě do světa meditace.


Z hlediska praxe je pro mě rozhodující autenticita poznání. To znamená, že za bernou minci považuji pouze vlastní nezprostředkovanou praktickou buď vnitřní, nebo vnější zkušenost. Metody, které využívám pro osobní růst jsou účinné pouze tehdy, když se nově přijaté kvality natrvalo zakomponují do organismu. Fungují li tedy na principu spirály pozitivní energie. To znamená, že při každé následné aplikaci metody dosahuji vyšší úroveň poznání nebo bytí. Později s jistým logickým návratem (retrograditou), ale krajní sestupný bod je stále nad výchozí úrovní (pohyb spirály). Toto je zákonitý model progresu platný pro celý chod světa. Osobní zpětná vazba uvědomění si růstu je tak pro mě jediným kritériem ověření správnosti zvolené metody.


Každý člověk musí respektovat individuální charakter svojí cesty. Existence tvoří pouze originály. Nikde nenajdeme ani věrnou kopii naší osoby ani druhý osud shodující se s tím naším. Není jiný Bůh než Život promítající se do přítomného okamžiku. V tom tkví podstata dokonalosti bytí. Takže existence poskytuje příležitost, zatímco my sami jsme zodpovědní za vlastní vnitřní růst, zrání. Vše pouze závisí na práci, jakou jsme ochotni podstoupit. A na osobní odvaze čemu jsme připraveni se otevřít a co jsme schopni přijmout.

webmaster