Luknapi.jpg
www.luknapi.cz

Mgr. Lukáš Hálek


Duchovní praxe, celistvá osobnost, nauky růstu vědomí

Vyzkoušejte si malý test zatíženosti vlastní mysli. V duchu si představte oblohu (tu můžete také namalovat). Podíl mraků na Vaší pomyslné obloze vyjadřuje míru zaneprázdněnosti Vaší mysli. Blankytně modrá obloha symbolizuje mír, obláčky myšlenky, zamračená stres a neklid.

„Není nic
přirozenějšího,
v životě člověka,
než meditace“
rackove.jpg

VĚDOMÍ

Neurologie rozeznává čtyři kategorie vědomí odpovídající frekvencím mozku.

Jsou to:
1. Beta (14 Hz a více) – bdělé vědomí, stav v němž

vykonáváme běžné činnosti.

2. Alfa (8-13 Hz) – vědomí uvolnění, stav

relaxace, dosahuje se zavřením očí.

3. Theta (4-7 Hz) – snové vědomí, stav který nastává při fázi

snového spánku, nebo výrazných

imaginacích.

4. Delta (5-3 Hz) – vědomí spánku, stav hlubokého

bezesného spánku.


Zatímco neurologie, nebo psychologie pozoruje tyto stavy zvenčí pomocí přístrojů (elektroencefalograf), při meditaci se s těmito hladinami vědomí obeznamujeme ze vnitř. Jsme schopni je vědomě prožít.

1. Beta – bdělé vědomí.

V podstatě se jedná o běžný stav myšlení. Většině lidem pracuje mysl více či méně nesourodě, dokud se na konci dne neunaví a neusnou tvrdým spánkem. Chaotické počínání mysli a směsku nesouvislých myšlenek lze upravit koncentrací. Totiž soustředěním mysli na jednu nosnou ideu, na jeden bod zájmu. V józe se tomu říká jednobodová mysl (jednobodové zaměření mysli). V tomto stavu jsme schopni se lépe soustředit na práci, rychleji a přesněji se vypořádávat s úkoly dne a účelněji si rozvrhnout čas. Soustředěním myšlení získává naše vědomí novou vyšší kvalitu. Je to první krok k meditaci.

Základními koncentračním cvičeními jsou koncentrace na bod, na plamen svíčky a na dech.

2. Alfa – vědomí uvolnění.

Alfu dosáhneme už jen tím, že zavřeme oči. Tím se sníží frekvenční vlnění mozku a my se dostáváme do stavu jakési bdělé relaxace. To znamená, že jsme si vědomi všeho, co se děje kolem nás, ale myšlení je utlumené. Tento samotný stav není meditací! Meditace je vědomý prožitek duchovního světa! Nicméně meditace se dosahuje v alfa vědomí. Rovněž v meditaci si jsme plně vědomi toho co se děje kolem nás, avšak náš pohled je upřený dovnitř, do našeho nitra. A celá naše bytost vibruje v spontánním toku energie vycházejícím z naší prapodstaty. Takže alfa vědomí je začátek, brána, meditace prožitek sebe sama, metoda.

3. Theta – snové vědomí.

Každému se zdají sny a každý, minimálně v dětství, prožíval hluboké bohaté fantazie, imaginace. To je úroveň vědomí theta. Je to ta fáze spánku označovaná jako R.E.M (rychlé pohyby očí), tedy stav povrchního spánku. Proč se zdají sny? Sny vznikají na přechodu mezi bděním (alfa vědomí) a vědomím hlubokého spánku (delta vědomí). Sny, pocity a imaginace nejsou ničím jiným než součástí astrálního světa. Což je další svět nad fyzickým. Po usnutí putujeme do vyšších duchovních oblastí a přechodem pro naše vědomí je právě astrální svět. Opačně při probouzení. Tehdy se zdají sny. Sny tak mají různorodou povahu, neboť jsou zároveň komunikací s podvědomím. Usínáme li hladoví, zdá se nám o jídle, máme li strach, ve snech bojujeme, nebo potkáváme různé osoby, či další bytosti atd. Sny k nám promlouvají svou symbolickou řečí a někdy jsou poselstvím, otiskem vyšších duchovních světů. Potom z nich můžeme vyčíst směr našeho dalšího vývoje, pozemský úkol, nebo nynější životní postavení. Materialisté často sny vytěsňují natolik, až do bodu, kdy tvrdí, že se jim nic nezdá (také ztrácejí schopnost barevné představivosti). Avšak pouze ti, kteří se pozdvihli nad svět tužeb, se rovněž zřekli snění.

4. Delta – vědomí spánku.

Stav spánku, především toho nejhlubšího, z kterého si nic nepamatujeme, se označuje jako delta vědomí. Moderní neurologie, psychologie a psychiatrie si s tímto stavem, podobně jako se sny, neví vůbec rady. Vědci umí pouze změřit frekvence mozku, případně člověka pozorovat z vnějšku, ale co se skutečně děje, nevědí. Kdybychom měli možnost a vypracovali se meditací tak vysoko, že bychom se v průběhu hlubokého spánku „probudili“, a tuto energii byli schopni unést, získali bychom to, co se v józe nazývá samádhi. Samádhi je nejvyšší stav vědomí, který může člověk dosáhnout, prožívat. Energie samádhi je nezměrná, obrovská. Proto je spánek tak posilující, nezbytný. Díky hlubokému spánku se každý den oživuje, revitalizuje náš organizmus. Ráno jsme doslova znovuzrozeni. Naproti tomu usnutím prožíváme dennodenně „malou“ smrt. To proč si z této hladiny vědomí nic nepamatujeme má ochranný důvod. Tělo se právě přechodem přes alfu a thetu na tento stav připravuje. Nepřipravený člověk nemůže energii delty, pokud by jí byl vystaven v bdělosti, přežít ve zdraví. Metoda určená pro přípravu na samádhi je speciální technika meditace.

5. Pozemská existence zná ještě další stupeň vědomí – vědomí hmoty (nerostu, horniny).

Je to temné ještě hlubší vědomí než vědomí delta. Nachází se daleko za představivostí lidské mysli. I do tohoto vědomí lze nahlédnout jógovými technikami.

webmaster