Luknapi.jpg
www.luknapi.cz

Mgr. Lukáš Hálek


Duchovní praxe, celistvá osobnost, nauky růstu vědomí

„Není nic
přirozenějšího,
v životě člověka,
než meditace“
Luk_medituje.jpg
„Boha vzívající
Rebel – Had –
vyzívající
Bohém – Sebe
vyslyšící
Básník – Rýmy
vytvářící
Mudrc – Perly
dávající“
Kolaz.jpg

RŮST

Podmínkou úspěšného života je osobní růst. Člověk má možnost zlepšovat se jak po stránce fyzické (sport, práce), tak po stránce duševní (výchova, vzdělání) a konečně po stránce duchovní (např. jóga). Rozhodující je pokrok v oblasti vědomí. Každý má dnes dostatek informací a možností jak pečovat o svou tělesnou kondici. Společnost rovněž poskytuje rozsáhlý vzdělávací systém. Zaostáváme na poli ducha.

Obecně, většina lidí prodělá za celý svůj život jednu rozhodující lekci. Zhruba první polovinu života se s ní obeznamuje, svými osudovými zážitky vstupuje do energií tohoto úkolu. V druhé polovině života hledá, případně nachází řešení. Zlom nastává v období tzv. krize středního věku. Tehdy člověk sumarizuje svůj dosavadní život a ptá se jak pokračovat. Typickým příkladem tohoto procesu je profesionální sportovec. Ten před čtyřicítkou ukončuje závodní kariéru a v ten okamžik musí rozhodnout o dalším zaměření svého života. Před obdobné dilema je postaven každý z nás.

Co se týká vyspívání vědomí, většina lidí ustrnula na úrovni puberty a v této hladině vědomí setrvává po celý zbytek života. To je zoufale málo!

Čím je to dané? Společnost do nás zakódovala výchovou, vzděláním a působením oficiálních představitelů nesprávné a nedostatečné motivační vzorce. Lidé se tak starají o všechno možné, zajišťují rodinu, budují kariéru, začleňují se do různých sdružení, skupin a dělají stovky dalších věcí. V tom všem zcela zapomínají na sebe. Být začleněný ve společnosti je jistě žádoucí, ale člověk by měl mít vždy na zřeteli, že má závazky vůči sobě. Některé věci nevyhnutelně musíme udělat pouze my sami. Nelze je přesunout na někoho jiného. Hlavní úkol člověka je nalézt sám sebe. Objevit se. Porozumět svému nezastupitelnému bytí. Ostatní věci slouží pouze jako průvodní jevy této domény. Události, které prožíváme a situace v nichž se musíme zorientovat nám trvale nastavují zrcadlo. Zpětnou vazbu. Kam jsme došli. Co jsme odpracovali na sobě. Jaká řešení volíme. Jak si počínáme.

Tímto porozuměním, vhledem se náš život neomezí na pouhou jednu zásadní lekci. A přistoupíme li k záležitosti aktivně, zajistíme si i růst našeho vědomí. To je rozhodující.

Chceme li uskutečňovat pokrok v jakémkoli oboru lidské činnosti, musíme se řídit těmito zásadami:

1. čas (zvolíme si dobu, kdy budeme cvičení vykonávat, například

ráno po probuzení a večer)
2.pravidelnost (ideální je dennodenní praxe)
3. místo (doma, nebo jinde si zvolíme místo, kde konkrétní

činnost budeme provádět)
4. sebepřekonání (při každém cvičení uděláme spontánně jeden

krok navíc proti původnímu plánu)


To doplňujeme potřebným nadšením a odhodláním.


Metody jógy a obdobných školení se vyznačují těmito znaky:

- zvnitřnění (používané nauky vycházejí z centra osobnosti, jsou tedy přirozenou součástí našeho bytí),

- trvalost (naučené je navždy zakomponované do organismu člověka, má nepomíjivou hodnotu),

- vývoj (při správném praktikování metod je zaručený trvalý pokrok, ten se odehrává ve spirále).

webmaster